Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Varsel om årsmøte
Publisert 25.02.2023
Det vil avholdes årsmøte 03. mai 2023 ved Nedre Eiker Menighetssenter og i forkant av dettet møtet det vil komme egen innkalling, sakliste og mer informasjon.

Det vises til Lov om Borettslag § 7-4

«Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.»I denne forbindelse varsler vi om årsmøte og at innkommende saker må sendes til styret senest innen 7.mars 2023, klokken 17:00
 
  • For å sikre effektiv og god behandling ønskes det at et går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
     
  • Saken må være signert fra andelseier.
     
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på ordinær generalforsamling,
    vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøteMer informasjon om årsmøte/generalforsamling er å finne i vedtektene.
Vedtektene ligger tilgjengelig på hjemmesiden til borettslaget; https://www.uraborettslag.no/Vi gjør oppmerksom på at det er kun saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.Med vennlig hilsen
Styret i Ura Borettslag
 
Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Saturnveien 2-76 og Nordlysveien 2-40
3055 Krokstadelva